torsdag 18. juni 2009

Klubbens historie

Høsten 1991 startet judotrening på Slemdal skole, på matter lånt ut fra judoforbundet, i FAU's regi som en del av skolefritidsordningen. I 1992 var interessen blitt så stor at tilbudet ble utvidet til å tilbys til barn også utenfor skolen. Lillian Klette tok initiativ og Slemdal Judoklubb ble stiftet. Ole Martin Søndervik ble engasjert som trener. I 1996 overtok Wenche Gulliksen som leder, treningstiden ble flyttet til ettermiddagen, og klubben fikk leie lokaler i "Det Gule Huset" på Slemdal skole. Et par år senere flyttet klubben nok en gang. Klubben fikk leie den nye gymsalen på Svendstuen Skole på 400 kvadratmeter, med fine nye garderober. Interessen har jevnt over vært stor, og i snitt har vi hatt 120 medlemmer innom i løpet av året. Tidvis har vi også måttet operere med ventelister, da vi ikke har hatt plass til fler utøvere på matta. Klubben har produsert både mosjonister og konkurranseutøvere, hvorav noen har gjort det meget bra. Pål Andreas Narum vant NM nå sist i april 2008.