søndag 16. august 2009

Første trening etter sommerferien.

Judotreningen høsten 09 er igang i gymsalen på Smedstuen skole. Vi tar fortløpende imot nybegynnere.
Barn som tidligere trente fra kl. 17.00 er nå flyttet over til partiet som starter kl. 18.00.
Partiet som starter kl. 17.00 er forbeholdt nybegynnere for barn fra 7 år.

Priser:

1.350,- for enkelttime (de to første partiene)

1.550,- for dobbelttime (siste parti)

Vi har også søskenrabetter, ta kontakt for nærmere informasjon.

Prisene gjelder ett semester, og inkluderer medlemskap i Norges Judoforbund samt Norges idrettsforbund. F.o.m. det året utøveren fyller 13 år kommer egen skadeforsikring i tillegg. Denne har pleid å ligge på rundt 250,-

Barn som er medlem i NIF er automatisk forsikret gjennom Norges Idrettsforbunds Barneforsikring.