onsdag 6. januar 2010

Priser:

1.350,- for enkelttime (de to første partiene)
1.550,- for dobbelttime (siste parti)
450,- Gradering ( i dette inngår selve graderingen, avgift til forbundet og nytt belte)
Vi har også søskenrabetter, ta kontakt for nærmere informasjon.
Prisene gjelder ett semester, og inkluderer medlemskap i Norges Judoforbund samt Norges idrettsforbund. F.o.m. det året utøveren fyller 13 år kommer egen skadeforsikring i tillegg. Denne har pleid å ligge på rundt 250,-
Barn som er medlem i NIF er automatisk forsikret gjennom Norges Idrettsforbunds Barneforsikring.