torsdag 1. desember 2011

Siste judotrening i 2011 og første i 2012

Siden gymsalen skal brukes av skolen på kveldstid i tiden frem til jul er vår siste trening torsdag 8.desember.
Første trening i 2012 er torsdag 12.januar.