fredag 7. september 2012

Parker på Midtstuen!

Som vi til stadig opplyser om i våre skriv, må vi be alle om å parkere ved Midtstuen skole. Dette enten du slipper av/ henter barn eller setter fra deg bilen, og går inn i lokalet. Fra parkeringen tar det bokstavelig talt to minutter å gå til gymsalen. Hvis dere er bekymret for at barna skal gå på vei, kan dere vente på dem ved fotgjengerfeltet rett nedenfor parkeringen, evt gå ned og møte dem i gymsalen.

I ytterste konsekvens kan vi miste leiekontrakten vår!


Uten lokale har vi ikke muligheten til å trene, så naturlig nok er det viktig at dette overholdes! Vi har fått en klage, og det er viktig for oss at dere bidrar alle som en!

Parkering forbudt