tirsdag 25. juni 2013

Oppstart etter sommeren!

Vi har nå mottatt neste års leiekontrakt fra skolen.
Oppstart etter sommeren blir 29.08, og siste trening før jul blir 05.12!

God sommer til alle!