onsdag 26. mars 2014

Nye treningslokaler fra 1.april og frem til sommeren.

Kjære Judovenner!

Vi må dessverre melde at Svendstuen Skole nok en gang skal renovere bygningsmassen, og at vi derfor må ut av våre vanlige treningslokaler.
Arbeidet starter opp 1.april, og vi har da fått tak i avlastningslokaler på Bogstad skole (Ankerveien 130). Denne ligger rett ved golfbanen, ikke langt fra Statoil ved Bogstad Camping. (Se vedlagt kartutsnitt). Lokalet vi har fått låne er «Storstuen».

Arbeidene ved Svendstuen skal tentativt være ferdige til august, men skolen tør ikke garantere noe på det punktet.

Vi har fått Storstuen torsdager fra 17:00-22:00, så for å rekke å få ut mattene vil treningene forskyves med 30 min så lenge vi har trening på Bogstad. Videre vil ekstratreningen på tirsdag utgå inntil videre.

Det betyr at treningene starter som følger:
Parti 1: kl.17:30
Parti 2: kl.18:30
Parti 3: kl.19:30