mandag 12. mai 2014

Innkallelse til Årsmøte 2104

Til medlemmene i Slemdal JudoklubbInnkalling til årsmøte i Slemdal Judoklubb
kl. 19:00 onsdag 28.05

Årsmøtet avholdes hos Lars Petter Totorp.(Brekkelia 6F)
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 19.05 til post@slemdal.judoklubb.no med "Sak, årsmøte" i emnefeltet.

Fullstendig sakliste med alle sakspapirer sendes ut/legges ut på idrettslagets hjemmeside www.slemdaljudoklubb.org senest en uke før årsmøtet.

Det gjelder særlige krav til valgbarhet for personer som skal velges til verv på årsmøtet.

Arbeidstakere:
En arbeidstaker er ikke valgbar. Unntak gjelder for følgende:

  • arbeidstakere som også er spillere i idrettslaget
  • arbeidstaker som er ansattrepresentant 
  • personer som har noen få betalte timer i oppdrag for idrettslaget per uke 

Oppdragstakere:
Personer som har et oppdrag for idrettslaget som ligner på et ordinært arbeidstakerforhold er ikke valgbar.

Andre personer:
Personer som selv har en økonomisk interesse i driften av idrettslaget eller som er ansatt i, har styreverv eller eierskap i juridisk person (for eksempel et selskap) som har økonomisk interesse i driften av idrettslaget, er ikke valgbar. Det samme gjelder styremedlemmer og ansatte i en slik juridisk person.

Det gjelder også krav til kjønnsfordelingen av årsmøtevalgte organer (styret, kontrollkomité osv.). I organer med 2-3 personer må minst én være av det motsatte kjønn. I organer med 4 eller flere personer, må minst to være av det motsatte kjønn.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
styret