fredag 13. februar 2015

Juba pool påmelding

Lørdag 28.februar arrangeres årets første jubapool i Nadderudhallen.

Dette er det første av fire stevner som arrangeres i løpet av året. Alle får medalje og den som deltar på alle fire stevnene får pokal :-)

Stevnet passer veldig fint for både de som ikke har deltatt før og for dem som har litt erfaring.
Barna blir satt opp i klasser med utøvere som har samme erfaring.

Påmeldingsfristen er 25.februar og påmeldingen gjøres via denne linken:
www.deltager.no/jubapool1_28022015


Info om stevnet:
Hvor: IPPON Judoklubb sine lokaler, Nadderudhallen, Bekkestua, Bærum.

Deltagerkrav:
Klasse 1: Barn født fom. 2005 tom. 2008 med gult belte.
Klasse 2: Barn født fom. 2005 tom. 2008 med oransje belte.
Klasse 3: Barn født fom. 2003 tom. 2004 med gult eller oransje belte.
Klasse 4: Barn født fom. 2003 tom. 2006 med med grønt eller blått belte
Stevnet er laget for utøvere med lite stevneerfaring!

Vektklasser:
For alle påmeldinger skal det i tillegg til navn angis riktig vekt. På basis av påmeldingene vil det
bli satt opp kampskjemaer slik at alle deltagende barn kan få minst 2-3 kamper. Vi fordeler deltagende barn i grupper innenfor en grense på 3-5 kg.

Kampsystem: Pool

Kamptid: 2 min løpende tid

Matteareal: 2 matter

Klasse:          Innsjekking     Kampstart     Premieutdeling
Klasse 1:        09:00-09:30    10:00            12:15
Klasse 2:        12:00-12:15    12:30            14:30
Klasse 3 og 4: 14:15-14:30     14:45           17:30

Premiering: Alle får medaljer. Det er ekstra premiering til de som deltar på alle 4 JubaPool ila. Året.

Påmelding: Kun påmelding gjennom www.deltager.no/jubapool1_28022015 aksepteres

Påmeldingsfrist: 25.februar 2015

Betaling: Stevnet koster 200 kr. Betaling må gjøres samtidig med påmelding

Kapasitet: Vi har satt tak på 125 deltagere.

Dommere: Vi vil at klubbene benytter anledningen til å la ferske dommer få prøve seg her. Vi er avhengige at klubbene stiller med dommere. Gi oss beskjed om hvor mange som stiller opp. Dommere må være født senest 1999.

Førstehjelp: Det vil ikke være førstehjelp tilstede, klubbene bringer med seg sitt eget førstehjelpsutstyr.

Mat: Mat og drikke kan kjøpes i hallen.

Stevneleder: Vegard Sæter Grytting
Mob: 930-377-20 Epost: veg-sg@online.no