mandag 4. mai 2015

Østlands-cup II

Sande sportsklubb inviterer til barne- og ungdomsstevne,
lørdag 23.mai.


JUDOFESTIVALENS Østlands-Cup er fire uformelle judostevner i året beregnet på barn og unge utøvere med liten kamperfaring. Stevnet er spesielt beregnet på de som har lyst til å starte med å konkurrere og for de som ønsker mer kamperfaring før de vil delta i Norges-Cup stevner.
Stevnene holdes i Asker, Larvik og Sande.

Medalje og t-skjorte i premie!
  

Sted: Sandehallen, Hans K. Evensens vei 57, 3070 Sande (ca. 25 min kjøretid fra Drammen og 60 min fra Oslo).

Dag:
Lørdag 23.mai

Registrering barn:
09:00 – 09:30 og skal gjøres av 1 lagleder samlet for hele klubben.

Felles oppvarming:
kl.09:30

Kampstart:
kl. 10:00 for barn og ca. kl. 13:00 for ungdom

Påmeldingsfrist:
15.mai

Startkontingent:
Kr.200,-. For to klasser U13 og U15 - kr.50,- (se pkt om deltakerkrav barn)

Påmelding:
Påmelding gjøres her:

Deltakerkrav barn:
7 år(2008) til og med 12 år (2003), og minimum 5. mon. Siste års barn (2003 + 2004) kan også delta i U15 mot et tillegg på kr.50,-. Lagleder for klubben må godkjenne det.

Vektklasser:
Utøverne er garantert minst 2 kamper, men det tilstrebes å få til 3 kamper. Gruppene blir fordelt så godt det lar seg gjøre etter vekt, grad og kjønn.

Deltakerkrav ungdom:  
U15 = født 2001 - 2002
U18 = født 1998 - 2000
Graderingskrav begge kategorier er minimum 5. mon.

Vektklasser:
U15 jenter:
-32 kg, -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg og +63 kg

U15 gutter:
 -34 kg, -38 kg, -42 kg, -46 kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg, -66 kg og +66 kg

U18 jenter:
-40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, +70 kg

U18 gutter:
-46 kg, -50 kg, -55 kg -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg og +90 kg

Shime-waza (halslås) og Kansetsu-waza (armlås) er ikke tillatt i U13 eller U15 (Stevnereglement § 2).
Arrangøren forbeholder seg retten til å lage passende vektklasser på tvers av aldersgrupper og kjønn dersom dette er hensiktsmessig. (Sammenslåing av U15 og U18 gjennomføres med U15 regler)


Innveiing: I hallen Kl. 11:30 – 12:00

Premiering:
Alle utøverne får MEDALJE OG T-SKJORTE etter at alle kampene er avsluttet.

Opplysninger:
Kampene skjer på 3 kamparealer.
Det vil være førstehjelpspersonell tilstede.
Det vil være åpen kafeteria i hallen.

Dommere:
Dette er et stevne for nyutdannede dommer. Hver matte vil bli fulgt av en erfaren dommer. Denne vil fungere som veileder. Vi anbefaler alle klubber å stille med ferske dommere.  De som ønsker å dømme tar kontakt med Sven-Ove Johansen tlf. 920 33 676

Kontaktperson:
Stevneleder Simon Gerhardsen, 
ssk-judo@live.no  tlf.48886988