fredag 17. august 2018

Oppstart etter sommerferien.

Slemdal judoklubb starter treningene på Svendstuen skole etter sommerferien
torsdag 23. august til vanlige tider; kl 17.30; 18.30 og 19.30. Velkommen! 


Ta med familie, venner og kjente til gratis prøvetimer!